ไทยประกันชีวิต

สำนักงานใหญ่ไทยประกันชีวิต

123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-247-0247
 • หน่วยงาน
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  อีเมล
 • หน่วยงาน 1. ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน  
  เบอร์โทรศัพท์
  icon

  1124 

  เบอร์โทรสาร
  icon

  02 246 9575 

  อีเมล carecenter@thailife.com 
 • หน่วยงาน 2. ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน 
  เบอร์โทรศัพท์
  icon

  1124 

  เบอร์โทรสาร
  icon

  02 246 9575 

  อีเมล caredivision@thailife.com 
 • หน่วยงาน 3. ส่วนเทคนิคพัฒนาและสนับสนุนระบบปฏิบัติงานรับประกัน 
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  icon

  02 246 9892 

  อีเมล ucc@thailife.com 
 • หน่วยงาน 4. ส่วนสนับสนุนประกันชีวิตหมู่ 
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  icon

  02 246 9759 

  อีเมล grouplife@thailife.com 
 • หน่วยงาน 5. ส่วนคุ้มครองสิทธิประโยชน์สินไหมทดแทน 
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  icon

  02 246 9779 

  อีเมล claimcenter@thailife.com 
 • หน่วยงาน 6. ส่วนบริการผู้เอาประกันธุรกิจพันธมิตร 
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  icon

  02 247 7087 

  อีเมล ppos@thailife.com 
 • หน่วยงาน 7. ส่วนบริการข้อมูลพันธมิตร 
  เบอร์โทรศัพท์

   

  เบอร์โทรสาร

   

  อีเมล  
 • หน่วยงาน 8. ส่วนสื่อสารมวลชน 
  เบอร์โทรศัพท์

   

  เบอร์โทรสาร

   

  อีเมล  
  • งานด้านเผยแพร่ข่าวสาร
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9945

   อีเมล masscomm@thailife.com
  • งานด้านประมวลข่าวสาร
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9945

   อีเมล masscomm@thailife.com
  • งานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9945

   อีเมล masscomm@thailife.com
 • หน่วยงาน 9. ส่วนโฆษณา 
  เบอร์โทรศัพท์

   

  เบอร์โทรสาร

   

  อีเมล  
  • งานด้านโฆษณา
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 1126

   อีเมล
 • หน่วยงาน 10. ส่วนสร้างสรรค์สื่อโสตทัศน์องค์กร 
  เบอร์โทรศัพท์

   

  เบอร์โทรสาร

   

  อีเมล  
  • งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9730

   อีเมล
  • งานด้านสื่อโสตทัศน์
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
      

   อีเมล
 • หน่วยงาน 11. ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม 
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  icon

  02 246 3590 

  อีเมล csr@thailife.com 
 • หน่วยงาน 12. มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ 
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  icon

  0 2246 3590  

  อีเมล oneforlives@thailife.com 
 • หน่วยงาน 13. ส่วนการตลาดลูกค้าสัมพันธ์ 
  เบอร์โทรศัพท์

   

  เบอร์โทรสาร

   

  อีเมล  
  • งานด้านกิจกรรมและแลกคะแนนไทยไลฟ์การ์ด
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9699

   อีเมล crmsupport@thailife.com
  • งานสมัครสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9699

   อีเมล crmsupport@thailife.com
  • งานด้านพันธมิตรสัมพันธ์
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9699

   อีเมล crmsupport@thailife.com
  • งานด้านข้อมูลประกันชีวิตฮอตไลน์
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9699

   อีเมล mr@thailife.com
 • หน่วยงาน 14. ส่วนสนับสนุนงานการตลาดทางตรง 
  เบอร์โทรศัพท์

   

  เบอร์โทรสาร

   

  อีเมล  
  • งานด้านบริการสอบถาม เบี้ยประกัน
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9511

   อีเมล drm.support@thailife.com
 • หน่วยงาน 15. ส่วนการตลาดสถาบัน 
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  icon

  02 246 9882 

  อีเมล  
 • หน่วยงาน 16. ส่วนสนับสนุนการขาย 
  เบอร์โทรศัพท์

   

  เบอร์โทรสาร

   

  อีเมล  
  • งานด้านโครงการแข่งขัน-เชิดชูเกียรติ
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9943

   อีเมล promo@thailife.com
  • งานด้านสมาชิก TMC
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9943

   อีเมล promo@thailife.com
  • งานด้านบูธการตลาด
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9943

   อีเมล promo@thailife.com
 • หน่วยงาน 17. ส่วนกิจกรรมการตลาด 
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  icon

  02 246 9563 

  อีเมล  
 • หน่วยงาน 18. ส่วนพัฒนาเครื่องมือการขายดิจิทัล 
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร

   

  อีเมล dstd@thailife.com 
 • หน่วยงาน 19. ส่วนสนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล 
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร

   

  อีเมล daas@thailife.com 
 • หน่วยงาน 20. ส่วนสื่อสารออนไลน์ 
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร

   

  อีเมล onlinecomm@thailife.com 
 • หน่วยงาน 21. ส่วนการตลาดบนฐานข้อมูล 
  เบอร์โทรศัพท์

   

  เบอร์โทรสาร

   

  อีเมล  
  • งานด้านการเปลี่ยนแปลงข้อมูลฝ่ายขาย
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9581

   อีเมล mis@thailife.com
  • งานด้านตรวจสอบผลงาน
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9581

   อีเมล mis@thailife.com
 • หน่วยงาน 22. ส่วนบริหารบุคคลฝ่ายขาย 
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  icon

  02 246 9941 

  อีเมล  
  • งานด้านประวัติฝ่ายขาย
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9941

   อีเมล
 • หน่วยงาน 23. ส่วนสนับสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย 
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  icon

  02 246 9941 

  อีเมล fieldagent@thailife.com 
  • งานด้านใบอนุญาตตัวแทน
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9941

   อีเมล fieldagent@thailife.com
 • หน่วยงาน 24. ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  icon

  02 246 9517 

  อีเมล hrservice@thailife.com 
  • งานด้านสรรหา
   เบอร์โทรศัพท์
   เบอร์โทรสาร
   icon    

   02 246 9517

   อีเมล hrservice@thailife.com
 • หน่วยงาน 25. บริษัทไทยไลฟ์ 52 
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  icon

  02 246 9506 

  อีเมล thailife52@thailife.com 

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ